Cennik Kursów

Stopień Cena (zł) Materiały (zł) Certyfikat (zł) Total (zł)
Scuba Diver-SD 750,00 200,00 100,00 1050,00
Open Water Diver-OWD 1500,00 200,00 100,00 1800,00
Adventure Diver-ADT 550,00 150,00 150,00 850,00
Advanced Diver-ADV po Adventure Diver-ADT 550,00 0,00 150,00 700,00
Advanced Diver-ADV 1250,00 150,00 150,00 1550,00
Emergency First Responde-EFR 150,00 100,00 100,00 350,00
Rescue Diver-RD 1 100,00 150,00 150,00 1 400,00
EFR Instructor-EFRI 1 200,00 350,00 PADI 1 550,00
Divemaster-DM 2 000,00 250,00 PADI 2 250,00
Assistant Instructor-AI 2 000,00 600,00 PADI 2 600,00
Open Water Scuba Instructor-OWSI 2 000,00 900,00 PADI 2 900,00
Packages Cena (zł) Materiały (zł) Certyfikat (zł) Total (zł)
Open Water Plus (OW+ADT) 1800,00 350,00 250,00 2400,00
Open Water Gold (OW+ADV) 2350,00 350,00 300,00 3000,00
Rescue Combo (EFR+RD) 1 000,00 250,00 250,00 1500,00
Pro Package (EFRI+DM+AI+OWSI) 6 500,00 2 100,00 PADI 8 600,00
Asystent (EFRI+AI) 2 900,00 950,00 PADI 3 850,00
Instructor (EFRI+AI+OWSI) 4 700,00 1 200,00 PADI 5 900,00
Od Zera do Bohatera (od OWD do Instruktora) 4 700,00 1 200,00 PADI 5 900,00
Specjalność Cena (zł) Materiały (zł) Certyfikat(zł) Total (zł)
Wzbogacone Powietrze - Enriched Air Nitox - Nitox 600,00 w cenie kursu 150,00 750,00
Głębokie - Deep Diver - WD 600,00 w cenie kursu 150,00 750,00
Wracowe - Wreck Diver - WD 550,00 w cenie kursu 150,00 700,00
Poszukiwanie i Wydobywanie - Search and Recovery Diver - S&R 550,00 w cenie kursu 150,00 700,00
Nocne - Night Diver - ND 450,00 w cenie kursu 150,00 600,00
Nawigacja Podwodna - Underwater Navigator - UN 450,00 w cenie kursu 150,00 600,00
Wielopoziomowe - Multilevel Diver-MD 400,00 w cenie kursu 150,00 550,00
Wysokościowe - Altitude Diver-AD 450,00 w cenie kursu 150,00 600,00
Suchy Skafander - Dry Suit Diver - DS 450,00 w cenie kursu 150,00 600,00
Specjalist Sprzętu - Equipment Specialist-ES 250,00 w cenie kursu 150,00 400,00
Nurkowanie z Łodzi - Boat Diver - BD 250,00 w cenie kursu 150,00 400,00
Podwodny Fotograf - Underwater Photographer-UP 350,00 w cenie kursu 150,00 500,00
Podwodny Fotograf - Underwater Videographer-UV 350,00 w cenie kursu 150,00 500,00
Packages Specjalności Cena (zł) Materiały (zł) Certyfikat (zł) Total (zł)
Bronze Diver Specjalności (2 dowolne specjalności) 850,00 w cenie kursu 300,00 1 150,00
Silver Diver Specjalności (4 dowolne specjalności) 1 600,00 w cenie kursu 600,00 2 200,00
Gold Diver Specjalności (6 dowolnych specjalności) 2 250,00 w cenie kursu 900,00 3 150,00
Platinum Diver Specjalności (8 dowolnych specjalności) 2 800,00 w cenie kursu 1 200,00 4 000,00
Unobtainium Diver Specjalności (10 dowolnych specjalności) 3 250,00 w cenie kursu 1 500,00 4 750,00